Skip to main content

Tehdään työtä Haminan hyväksi

Kokoomus haluaa edistää haminalaisten hyvinvointia, sujuvaa arkea ja monipuolisen kaupungin vetovoimaa lisääviä toimia.
Tulevaisuuden Haminaa katsotaan luottavaisin mielin ja rakentavalla yhteistyöllä.

Kokoomus on arvopuolue

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen.

Vapaus ja vastuu

Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Eettinen arvopohja

Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.

Aktiivinen uudistaja

Kokoomus on myös aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Ota yhteyttä meihin